• Boys/Girls CC Championships
  Updated 1-19-15
  1
   
   
  Year
  Boys/Girls
  2016DistrictsBoys
  2016Northern 10 ChampionshipsGirls
  2016Fostoria InviteBoys
  2016Riverdale InviteBoys
  2016Columbus Grove InviteBoys
  2016Van Buren InviteBoys-Girls
  2016Carey RunBoys-Girls
  2015DistrictsBoys
  2015Van Buren Invite at OwensBoys
  2015Riverdale InviteBoys
  2015Columbus Grove Invitational Boys
  2015Riverdale Invite Girls 
  2013Van Buren Invite
  Boys
  2013Wynford Invite
  Boys
  2013 
  Riverdale Invite
  Boys
  2013Carey Invite
  Boys
  2012
  Carey Invite
  Girls
  2012
  Riverdale Invite
  Girls
  2012
  Riverdale Invite
  Boys
  2012
  Wynford Invite
  Boys
  2012
  Northern 10 Invite
  Girls
  2011
  Elmwood Invite
  Girls
  2011
  Fremont Invite
  Girls
  2008
  Riverdale Invite
  Boys
  2008
  Riverdale Invite
  Girls
  2007
  Riverdale Invite
  Girls
  2007
  Elmwood Invite
  Boys
  2004
  Elmwood Invite
  Boys
  2004
  Elmwood Invite
  Girls
  2003
  Bettsville Invite
  Girls
  Event